Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání WWW stránek společnosti
ATAS elektromotory Náchod a.s.

Tyto www stránky - dále "Stránky" provozuje společnost ATAS elektromotory Náchod a.s.

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání nás proto prosím kontaktujte.

2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály, vyskytující se na Stránkách, jsou duševním vlastnictvím naší společnosti. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze pro Vaši osobní potřebu. Jakékoliv jiné užití je porušením práv společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

3. Anonymní údaje

Pokud navštívíte tyto Stránky, mohou být některé informace, jako např. čas a délka Vaší návštěvy, prohlédnuté stránky a název Vašeho poskytovatele internetových služeb shromažďovány a uchovávány jako anonymní data. Tato data se v rámci ATAS elektromotory Náchod a.s. interně používají k měření aktivity na stránce a k jejímu zdokonalování. Pokud si prohlížíte naše Stránky, můžeme také uložit určité informace do Vašeho počítače. Tyto informace budou ve formátu "Cookie" nebo podobném a pomáhají nám např. navrhnout webovské stránky nebo inzerci tak, aby Vás více zaujaly a respektovaly Vaše preference. Většina Internetovských browserů umožňuje vymazat Cookie z Vašeho počítače, je také možné příjem Cookie blokovat nebo zobrazovat varování před tím, než je Cookie uložený. Prosím seznamte se s instrukcemi Vašeho browseru nebo se na obrazovce seznamte s těmito funkcemi.


ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube