Historie firmy

ATAS elektromotory Náchod akciová společnost je firma s dlouholetou tradicí. V roce 1928 založil pan Antonín Taichman v Náchodě elektrotechnickou továrnu ATAS. Firma se od svého vzniku specializovala na výrobu elektromotorů malých výkonů a ventilátorů a úspěšně se rozvíjela.

Historická fotografie
Současná fotografie

V roce 1948 byl ATAS znárodněn a obchodní jméno změněno na MEZ Náchod. Národní podnik zachoval koncepci původního výrobního programu, t.j. výrobu malých elektrických točivých strojů. Po roce 1989 byl podnik privatizován. Dnem 1. 5. 1992 byla ustavena akciová společnost MEZ Náchod. Rozhodnutím akcionářů se společnost od 1. 1. 1994 vrátila k původnímu obchodnímu jménu ATAS. Akciové společnosti nyní patří dva provozy. Provoz 01, který je situován v Náchodě a provoz 02 ve Velkém Poříčí. Výrobní zaměření se ani po privatizaci neodchyluje od tradice. ATAS vyrábí jak elektromotory pro všeobecné použití, tak i "zákaznické" motory, konstrukčně přizpůsobené účelu použití.Podnik zajišťuje vývoj a výrobu výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001. Systém řízení jakosti je certifikován EZÚ Praha od roku 1996 (rozšíření certifikace i na vývoj od roku 1999). Naše výrobky nacházejí uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, tomu odpovídá i rozsah výrobního programu.

• jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondensátorem s výkonem až do 800 W
• jednofázové asynchronní motory se stíněným pólem s výkonem do 20 W
• trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko
• stejnosměrné motory s permanentními magnety do výkonu 1.100 W
• komutátorové motory sériové a derivační do výkonu 500 W
• axiální ventilátory MEZAXIAL, radiální ventilátory RATAS
• převodové motory
• tachodynama a tachogenerátory
• bezkontaktní návlekové resolvery, velikost 15, 21 a 28
• dentální vysokootáčkové mikromotorky
• motory pro letecký průmysl


ATAS nabízí také výrobu střižných nástrojů pro výrobu elektrotechnických plechů do Ø 150 mm, výrobu forem pro tlakové lití Al a jeho slitin a výrobu forem pro lisování dílů z plastických hmot.
ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube