OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY

16.06.2023

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,

oznamuje dle § 369 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. doplnění programu valné hromady, která byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 29. 5. 2023 na den 29. června 2023 od 10:00 hodin do sídla společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod.
Na základě žádosti podané akcionářem společnosti po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se program valné hromady, která se bude konat dne 29. 6. 2023 od 10:00 hodin, doplňuje o akcionářem navržený bod:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady

Akcionář k uvedenému doplněnému bodu programu valné hromady navrhl přijetí usnesení:

  1. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, paní Ing. Ludmilu Kuldovou, dat. nar. 1.1.1956, bytem Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
  2. Valná hromada volí člena dozorčí rady, pana Ing. Aleše Hodinu, dat. nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec.

Akcionář odůvodnil svůj návrh potřebou doplnit sestavu členů dozorčí rady osobou reprezentující ostatní akcionáře společnosti, zajistit řádný výkon činnosti dozorčí rady a dosáhnout větší efektivitu celkové činnosti společnosti.

 


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube