Aktuality

18.07.2018
Naše společnost dne 17. 7. 2018 oslavila 90. výročí svého založení a současně 119. výročí narození pana Antonína Taichmana, který stál u jejího zrodu. Při slavnosti za přítomnosti členů vedení firmy a pozvaných hostů odhalili i přes nepřízeň počasí předseda představenstva společnosti Ing. Otto Daněk a starosta města Náchod Jan Birke pamětní kámen s deskou, která připomíná obě výročí. Nově zasazený strom před sídlem společnosti bude současným i budoucím zaměstnancům svými kořeny ...
03.07.2018
Byl zveřejněn Zápis z valné hromady konané dne 27. 6. 2018. Zveřejněno: 3. 7. 2018 Zápis z VH 2018 - (formát PDF - 3,47 MB)
28.05.2018
Ke stažení v pdf formátu na níže uvedeném odkazu. Zveřejněno: 28. 5. 2018 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017 - (formát PDF - 352 kB)
25.05.2018
Zveřejněno: 25. 5. 2018 Účetní závěrka za rok 2017 - (formát PDF - 5,5 MB)
24.05.2018
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603, svolává v souladu s článkem 14 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. června 2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod Program jednání: Zahájení a kontrola usnášeníschopno...
ISO 9001
ELA
Asociace exportérů

Sledujte nás

Follow us on Twitter